Deelname aan een evenement van / namens de WML PV “HPO” geschiedt geheel voor eigen rekening en risico, de personeelsvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.