Gegevens organisator:

  N.B.

  1. Subsidieaanvragen voor team-/strategieactiviteiten worden het hele jaar gehonoreerd.
  Aanvragen hiervoor kunnen te allen tijde bij de penningmeester worden ingediend.
  2. Op de subsidieaanvragen zijn van toepassing de regelingen uit het huishoudelijk reglement d.d. 12 februari 1998.
  3. Na afloop van de activiteit svp een kopie van een rekening voor deze activiteit opsturen
  (NB minimaal rekeningbedrag ter hoogte van verleende subsidie)